Direkt ab Lager lieferbar | Jetzt anrufen: 06195 7006420
Icon Druckmessgeräte

Drukrecorders- & Sensoren

Alle meetinstrumenten, ook uit de Druk Meetinstrumenten productcategorie, kunnen op een nauwkeurige manier worden gekalibreerd bij Metesco. Hiermee kunnen wij 100% leverbetrouwbaarheid afgeven, waarmee wij zeker stellen dat een klant altijd de gewenste meting kan uitvoeren. 

Produktübersicht Druckmessgeräte

Druk meetinstrument kalibratie

Organisatiecontext

Metesco Nederland is gespecialiseerd in het leveren van complete meetoplossingen, vandaar ook de slogan 'Sharing Measuring Solutions'. Wij realiseren dit door de verhuur, verkoop en kalibratie van technisch hoogwaardige meetinstrumenten. Dit combineren wij met veel ervaring en technische knowhow en een hoge organisatie flexibiliteit.

Vanuit de filosofie van Metesco komt naar voren dat wij alle instrumenten die wij leveren, ook op een nauwkeurige manier moeten kunnen controleren. Dit heeft geresulteerd in een kalibratieafdeling met een groot aantal testvoorzieningen.

Alle instrumenten, uit welke productcategorie dan ook, kunnen op een nauwkeurige manier worden gecontroleerd. Hiermee kunnen wij 100% leverbetrouwbaarheid afgeven, waarmee wij zeker stellen dat een klant altijd de gewenste meting kan uitvoeren. 

Ook voor metingen rondom drukrecording hebben wij verschillende levermogelijkheden. 

Normen

De meetinstrumenten van Metesco worden ingezet voor het beproeven van leidingwerk volgens verschillende normen.

De NEN1006 is een normbepaling voor veilige waterinstallaties waar binnen het bouwbesluit al jaren naar wordt verwezen. De norm is belangrijk voor het ontwerp, de aanleg en de inspectie van leidingwater installaties.

De norm is algemeen gehouden, maar krijgt via de Waterwerkbladen nadere uitwerking om tot goede harmonisatie van de uitvoering drinkwater installaties te komen. In de Waterwerkbladen zijn bepalingen en richtlijnen opgenomen. Aanvullend is voor bepaalde situaties aanwijzing gegeven over de uitvoering en voorwaarden waaraan drinkwaterinstallaties moeten voldoen om in overeenstemming te komen met de NEN1006.

Specifiek is Waterwerkblad 2.3 gericht op de lekdichtheid en drukbestendigheid van gemaakte verbindingen. Een installaties kan worden afgeperst met drinkwater, olievrije lucht of een inert gas. Huishoud waterinstallaties kunnen worden afgeperst met huishoudwater i.p.v. drinkwater.

--

Verder is er ook de NEN-EN 80:2000 gericht op watervoorzieningen. Deze norm omvat eisen aan distributiesystemen buitenshuis, inclusief drinkwater- en serviceleidingen. Het is gericht op de eisen van toepassing op het ontwerp en de aanleg van nieuwe watervoorziening systemen. Denk hierbij aan het beproeven van pijpleidingen en buizen voor water toevoer- en afvoersystemen.

Specifiek gaat het hierbij om de beproevingsmethoden en beproevingsmiddelen voor het controleren en inspecteren van watersystemen.

--

Verder worden instrumenten van Metesco ingezet voor tests volgens W-400-2, G469 etc.

Kalibratiemogelijkheden

Voor de meetinstrumenten binnen de productcategorie Druk kan Metesco ook de inspectie en kalibratie in-house aanbieden. Wij hebben hiervoor onder andere de beschikking over een dead-weight tester en een lage druk kalibratiebank tot 4000mbar.

Hiermee zorgen wij ervoor dat wij alle meetinstrumenten die wij verhuren binnen deze product categorie, schoon en gekalibreerd de deur uit gaan. 

Vanuit deze kalibratiemogelijkheden kan Metesco ook drukrecorders- en sensoren voor klanten kalibreren. Het opgestelde certificaat is herleidbaar naar NL standaard. Neemt u vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.

Overbruggingshuur

Ondanks dat de doorlooptijd voor een kalibratie op druk slecht 3 tot 5 werkdagen omvat, snappen wij dat zelfs dit soms te lang duurt voor u. In een dergelijk geval is het mogelijk om tijdelijk een meetinstrument van Metesco in te zetten op uw project.  Kijkt u voor onze mogelijkheden op de betreffende productpagina of neem contact met ons op.