Direkt ab Lager lieferbar | Jetzt anrufen: 06195 7006420
Icon Bauwesen

Bouw & Civiel Meetinstrumenten Kalibratie

Alle meetinstrumenten, ook uit de Bouw & Civiel Meetinstrumenten productcategorie, kunnen op een nauwkeurige manier worden gekalibreerd bij Metesco. Hiermee kunnen wij 100% leverbetrouwbaarheid afgeven, waarmee wij zeker stellen dat een klant altijd de gewenste meting kan uitvoeren. 

Produktübersicht Bauwesen

Bouw & Civiel Meetinstrument kalibratie

Organisatiecontext

Metesco Nederland is gespecialiseerd in het leveren van complete meetoplossingen, vandaar ook de slogan 'Sharing Measuring Solutions'. Wij realiseren dit door de verhuur, verkoop en kalibratie van technisch hoogwaardige meetinstrumenten. Dit combineren wij met veel ervaring en technische knowhow en een hoge organisatie flexibiliteit.

Vanuit de filosofie van Metesco komt naar voren dat wij alle instrumenten die wij leveren, ook op een nauwkeurige manier moeten kunnen controleren. Dit heeft geresulteerd in een kalibratieafdeling met een groot aantal testvoorzieningen.

Alle instrumenten, uit welke productcategorie dan ook, kunnen op een nauwkeurige manier worden gecontroleerd. Hiermee kunnen wij 100% leverbetrouwbaarheid afgeven, waarmee wij zeker stellen dat een klant altijd de gewenste meting kan uitvoeren. 

Ook voor metingen in de bouw & civiele markt hebben wij verschillende levermogelijkheden. 

Bouwvoorschriften

Metesco levert meetinstrumenten gericht op het monitoren van de kwaliteit van bouwwerken en terreinen. In Nederland krijgen opdrachtgevers in de bouw te maken met allerlei wetten en regels welke worden gehandhaafd door gemeenten. Een bekend voorbeeld is het bouwbesluit 2012, waarin voorschriften over de (ver)bouw van bouwwerken, open terreinen en sloopwerken zijn opgenomen. 

Nederlandse regelgeving wordt ook beinvloed door Europese regelgeving. Producten voor de bouw moeten in heel de EU op een gelijke manier wordeng etest en beoordeeld.

Het doel van deze wetgeving is te voorkomen dat er gevaar optreed voor bewoners, gebruikers en omgeving. Binnen deze voorschriften is er aandacht voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Meer informatie kunt u hier terug vinden op de website van de Rijksoverheid.

Kalibratiemogelijkheden

Voor de meetinstrumenten binnen de productcategorie Bouw & Civiel betekent dit dat wij onder andere de volgende kalibraties kunnen aanbieden:

  • Wapeningsdetectoren
  • Dekkingsmeters
  • Betonhardheidsmeters (Schmidthamer)
  • Betonrijpheidscomputers
  • Betondiktemeters
  • Betonvochtmeters
  • Voeghardheidsmeters (Schmidt OS-120)
  • Penetrologgers (indringsweerstand / kracht)
  • Laserafstandsmeters

Overbruggingshuur

Wij snappen dat het soms zo uitkomt dat u uw meetinstrument eigenlijk niet kunt missen. In een dergelijk geval is het mogelijk om tijdelijk een meetinstrument van Metesco in te zetten op uw project.  Kijkt u voor onze mogelijkheden op de betreffende productpagina of neem contact met ons op. 

 

Icon Direct Leverbaar

Korte Doorlooptijd

Bij Metesco begrijpen we dat u uw meetinstrument vaak niet lang kan missen. Daarom bieden wij een korte doorlooptijd voor de kalibratie van uw instrument.

Icon Certificaat

Herleidbaar Certificaat

Al onze kalibraties worden uitgevoerd aan de hand hoogwaardige referentie apparatuur. Het kalibratiecertificaat dat wij afgeven is dan ook herleidbaar naar Nederlandse standaard.

Icon Advies Op Maat

Overbruggingshuur

Voor sommige kalibraties geldt een langere doorlooptijd dan gemiddeld. Om te voorkomen dat u niet kunt meten en projecten stil komen te liggen bieden wij veelal overbruggingshuur!